La ImmigracióL'educació intercultural es presenta com a condició i via per a seguir construint una escola on les aportacions de totes i tots siguin vàlides i es formulin en condicions d'igualtat. 

És des de la informació i el coneixement que som capaços d'ajustar-nos a les realitats personals i socials que ens envolten. Quan hi fem un pas més, l'empatia, la comunicació, el diàleg, el reconeixement i la determinació, ens doten de sentit i significat, per a seguir-nos construint i per tant, per a seguir construint una escola intercultural que sigui capaç d'afirmar les identificacions culturals i les identitats, sense ferir o malmetre a cap part integrant. 

La forta càrrega ideològica de l'educació intercultural ens responsabilitza en un horitzó que mirant el present ens situa en el futur, a partir de garantir un espai de treball conjunt on tots els interessos s'hi veuen representats. És així que el diàleg dins l'escola és l'eina irrenunciable així com l'indicador òptim de salut, que ens explica que la construcció de l'escola desitjada es troba en ple desenvolupament.


Com sabem, les actuals dinàmiques dels diferents processos de naturalesa cultural i social es desenvolupen a partir de la tensió entre dues dimensions: la global, que implica tot allò que s'esdevé en un escenari de complexes interaccions i interrelacions internacionals, i la local, allò que succeeix en el nostre entorn més immediat (la ciutat, el barri, l'escola). 

Tota persona se situa en el context d'aquesta tensió, i construeix la seva identitat i la seva vida quotidiana a partir dels resultats de posicionar-s'hi. Aquestes aportacions es fonamenten des d'un conjunt de matisos i representacions diferents i conformen alhora l'element descriptiu actual dels nostres contextos: la diversitat. 

Totes i tots som la diversitat i aquesta, no és tant sols un element descriptiu i explicatiu dels nostres entorns locals, sinó que a més i des de l'educació intercultural, en fem una lectura i apropament en clau positiva i de valor. Així, l'educació intercultural entén a la diversitat, com a capaç de reconèixer la singularitat de cadascú de nosaltres - no identificant a un vosaltres - i a més, li atorga la responsabilitat de defensar les diferents identitats de múltiples pertinences que la conformen.


Una de les evidències més rellevants d'aquestes interaccions entre el context global i el local, és la diversitat cultural existent a les aules on, a partir dels fluxos migratoris, la diversitat no es situa únicament en aspectes lingüístics, de pensament o d'aprenentatge, sinó que també ho fa a partir de les múltiples identificacions culturals de l'alumnat. 

El fenomen migratori ha estat sovint interpretat des d'una vessant estàtica i reduccionista, atribuint-li a l'immigrat un rol passiu com a portador d'una única i estàtica cultura. El seu origen ha estat en ocasions l'argument explicatiu del seu present. Tanmateix, la important incidència dels mitjans de comunicació en la construcció d'aquest tipus d'imatges col·lectives segueix sent un repte a abordar i superar. 

  • Proposta de vídeo documental Som Migrants

En el marc del TGPE Edualter TransformaFilms, desenvolupat durant les setmanes del 29 de setembre al 7 de novembre de 2014, hem pogut contrastar les percepcions i sensacions que l'alumnat de segon i tercer d'ESO tenien sobre la immigració i la diversitat cultural.

D'aquesta reflexió, hem proposat al grup l'elaboració d'un vídeo documental en format "web-doc" que permetés la realització de múltiples entrevistes a persones que han viscut en primera persona un procés migratori.

Aquestes "històries de vida" representen una rica font d'aprenentatge per a l'alumnat, amb tal de desenvolupar actituds d'empatia i reconeixement de drets i necessitats bàsiques per a qualsevol ésser humà.
En el procés a més, s'ha pogut reflexionar sobre els propis orígens diversos, la pròpia concepció de migrant (encara que no s'hagi viscut en persona un viatge o canvi d'espai vital) i la necessitat de comprendre la diversitat com una font de riquesa, en formes de ser i fer, a l'escola i en la societat.

L'alumnat ha analitzat diversos materials escrits i audiovisuals amb referències a la immigració, els estereotips, els prejudicis, els mites i a partir d'aquí ha enfocat el seu interès en les històries de vida de les persones que han seleccionat, precisant tres moments del fet migratori: la vida en el seu lloc d'origen, el viatge o trasllat al nou espai vital i la vida en el nou lloc. 


 
 
* Text extret de la proposta didàctica Immigració i Escola (Autors: Ouafae Dabbou, Josep Guardiola i Vicent Pallarès)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada