Institut Quatre CantonsL’institut Quatre Cantons és un centre públic d’educació secundària que va iniciar la seva activitat el curs 2011-2012. Durant el curs 2014-2015, el centre escolaritza 350 nois i noies, corresponent a quatre línies a primer d’ESO, tres a segon d’ESO, i dues a tercer i quart d’ESO, que es distribueixen en sis grups a 1r, quatre a 2n, tres a 3r i dos a 4t en tots els àmbits curriculars que cursen, excepte en les matèries optatives de 4t i els TGPEs de 2n/3r i 4t.

Tres idees força inspiren el projecte educatiu del centre:
 
La cerca de l’excel·lència: 
Entesa com l’èxit per a tothom a partir del desplegament per a cada alumne dels seus talents i la compensació de les seves mancances, orientar la feina a treure el millor de cadascú.
 
El principi d’equitat: 
El foment de la igualtat d’oportunitats i la justícia social, a partir de la valoració de la diversitat cultural i l’atenció a grups de desigualtat educativa, facilitant condicions d’èxit entre tots els sectors socials.
 
La formació integral:
Integra tant la formació intel·lectual i acadèmica que s’orienta al desenvolupament de les capacitats de les persones, com la formació en valors orientada a la convivència i intervenció en una societat plural.Pretenem que aquestes idees inspirin la vida del centre, des del desplegament i organització curricular a la quotidianitat de les relacions entre les persones.


Desplegament del projecte
El desplegament curricular, que inclou decisions relatives a continguts, agrupacions d’alumnes, gestió de temps i espais escolars, és un instrument que facilita la concreció de les idees educatives per tal de transformar-les en accions.

Les línies que guien el desplegament del projecte curricular del nostre institut.  • El Treball Globalitzat per Centres d’Interès  
  • El Treball Globalitzat de Proposta Externa     
  • Les Comissions    
  • Desplegament curricular del projecte


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada