Edualter
Edualter fa 14 anys que du a  terme una tasca de recerca i sistematització de recursos i materials didàctics, documents teòrics i de reflexió pedagògica al voltant de l’EpD, la Pau, la Interculturalitat i l’educació en valors amb l’objectiu de contribuir a la seva difusió entre els agents d’educació formal i no formal  a través de la Xarxa de Recursos Educatius www.edualter.org

www.edualter.org
Actualment el banc de recursos té 1059 fitxes bibliogràfiques, 150 descripcions i enllaços a materials en línia, 527 persones a la base de dades i informació de 475 grups i entitats. Periòdicament s’envia informació dels recursos i materials disponibles a una llista de distribució que compta amb 1.306 subscripcions d’entitats i persones de l’àmbit educatiu.

Una de les línies de treball que des d’Edualter en conjunt amb altres entitats s'ha impulsat és la que es refereix a l'ús de l'audiovisual com a estratègia didàctica. En això s'ha aprofundit creant un espai dins del banc de recursos dedicat a la creació i difusió de material didàctic basat en pel•lícules i documentals. 

S'ha col•laborat amb diferents organitzacions i productores per a l'elaboració de propostes pedagògiques vinculades a documentals sobre Drets Humans, Educació per a la Pau, Conflicte (Associació La Bretxa, Associació de Periodistes Fora de Quadre i Col•lectiu Contrast). També s'han dissenyat formacions específiques per a professorat en l'ús del documental a l'aula (juntament amb TransformaFilms)
D’altra banda, des de finals de 2010 estem duent a terme un procés de formació i reflexió amb un grup de treball constituït per professorat i personal tècnic d’ONGD sobre com incorporar l’EpD en el currículum educatiu. Durant aquests més de 2 anys hem avançat en la concreció dels temes, metodologies i criteris d’avaluació que cal tenir en compte per tal d’integrar l’EpD a l’àmbit formal, i s'ha creat una Guia d'Orientacions per a la Incorporació de la EpD a l'escola: Competències i EpD

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada